ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

infographic ตำรวจพิจิตร ช่วยเหลือ ดูแล ประชาชน


infoio