ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน “โครงการตลาดพัฒนาชุมชน”