ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย


ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาคอมปลอดภัย

%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81

02