ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประชาสัมพันธ์แผนที่การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) รอบสถานศึกษา