ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

เกี่ยวกับ ตำรวจภูธรพิจิตร


phichit_police

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
166 ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง  ตำบลในเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-613-868

โทรสาร 056-613869