ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)