ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ


1.เว็ปไซต์รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ ได้ที่เว็ปไซต์ www.thaipolicereform.org หรือ http://reform.police.go.th

2.ช่องทางการสื่อสารผ่านเฟสบุ๊ค (facebook) ชื่อเพจ(page) “รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ” หรือ @thaipolicereform และ https://facebook.com/thaipolicereform

3. ตู้ ป.ณ.193