ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับข้าราชการตำรวจ ชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ ให้ใส่ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”