ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


  • (๐๗.๐๐ น.) ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสารอาหารแห้ง)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร
  • (๐๘.๐๐ น.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
  • (๑๐.๓๐ น.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลำคลองทองหลาง วัดคลองทองหลาง ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  • (๑๘.๐๐ น.) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร