ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พิจิตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารที่ทำการ ภ.จว.พิจิตร


วันนี้ (27 ก.ค.65) เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.สุธี เข็มราช รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.สถาพร ศรีภิรมย์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.สมนึก มากมี รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.พิทยา ทับทิมไทย ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ ไชยแสน ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิจิตร , พ.ต.อ.ไพบูลย์ พรหมแก้ว ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิจิตร , รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร , รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร , รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิจิตร , สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร , รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร , รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิจิตร , รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิจิตร และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พิจิตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2565 ณ บริเวณหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารที่ทำการ ภ.จว.พิจิตร