ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ที่  ชั้น ๒  อาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร