ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

สรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕)