ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรหนองโสน พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง