ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภารกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง