ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภาระกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง