ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภารกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง