ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภาระกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง